Zapewniamy kompleksową gospodarkę odpadami
Odbiór i transport, analiza, doradztwo ekologiczne oraz prawne, uzyskiwanie decyzji i pozwoleń
arrow-down
Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu następujących grup odpadów:
 • Przeterminowanych leków
  i odczynników chemicznych.

 • Surowców używanych
  w przemyśle farmaceutycznym
  i spożywczym.

 • Niespełniających norm
  i przeterminowanych
  produktów spożywczych.

 • Kosmetyków i surowców
  do ich produkcji.

 • Odpadów z produkcji
  farb i lakierów.

O nas

GEMINUS został założony w 2011. Podstawą działalności firmy jest zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochronny środowiska i gospodarki odpadami, gwarantując naszym Partnerom rzetelność powierzonych nam usług.

W trosce o stan środowiska naturalnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie, odpady przeznaczane są przede wszystkim do wykorzystania (odzysku) w drugiej kolejności do unieszkodliwiania.

Firma nasza świadczy usługi na terenie całego kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy w pełni profesjonalna usługę.

Cechą naszej firmy jest szybka realizacja zamówień oraz terminowe odbiory. Współpraca z nami zapewni Państwu wygodne i pewne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarki odpadami.

Działamy na podstawie obowiązujących i ważnych zezwoleń:

 • zezwolenie nr WE.7660-2/2006 
 • zezwolenie nr Śr. 7626-1/2010 
 • zezwolenie na odzysk i wytwarzanie odpadów nr: Decyzja Starosty Otwockiego nr.12/2012 S.RLiOŚ.6220.22.4/2012.SD 
 • decyzji na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, wydaną przez Starostę Otwockiego o numerze 186/2013 (znak S.OŚ.6233.15.2013) z dnia 12.06.2013, zmienioną decyzją nr 57/2013 z dnia 07.03.2014 roku 
 • decyzji na zbieranie odpadów wydaną przez Starostę Otwockiego o numerze 226/2013 (znak S.OŚ.6233.16.2013) z dnia 12.06.2013, zmienioną decyzją nr 58/2014 z dnia 07.03.2014 roku.

Nasza MISJA

Zagwarantować odpowiedzialną i przyjazną dla środowiska realizację usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Nasza WIZJA

Wzmocnić swoją pozycję na rynku jako firmy świadczącej usługi związanej z zagospodarowaniem szerokiego zakresu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

System jakości

W 2014 r. Geminus Sp z o.o. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm: ISO 9001:2009 oraz  ISO 14001:2005. 

Posiadane certyfikaty obejmują działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W 2017 roku Spółka dostosowała System Zarządzania Jakością i Środowiskiem do wymogów nowych norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i uzyskała certyfikację na nowe normy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Odbiór oraz transport do odzysku lub unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów wraz z wymaganą dokumentacją.
 • Analiza odpadów i dobór optymalnego sposobu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia.
 • Doradztwo ekologiczne w zakresie gospodarki odpadami (m.in. opracowywanie programów gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw).
 • Doradztwo prawne.
 • Uzyskiwanie w imieniu naszych klientów decyzji i pozwoleń wynikających z przepisów o ochronie środowiska i gospodarki odpadami wydawanych przez odpowiednie organy administracji państwowej i samorządowej.

W razie potrzeby zapewniamy komisyjne spalanie lub niszczenie odpadów.

 

Termoliza

W związku z unijnymi obostrzeniami dotyczącymi składowania i przetwarzania odpadów, a także z uwagi na nierentowność i niską efektywność metod takich jak np. spalanie i współspalanie, technologia termolizy w nowoczesnym urządzeniu firmy Geminus może śmiało pretendować do najbardziej proekologicznej i ekonomicznej formy utylizacji odpadów. Niezmiernie istotny jest fakt, że technologia ta opiera się na reakcji beztlenowej, co prowadzi do wyeliminowania toksycznych, szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji, takich jak dioksyny i furany. Rozkład termiczny, czyli tzw. proces termolizy, jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących metod recyklingu odpadów poprzemysłowych, w tym materiałów gumowych, opon samochodowych, paneli fotowoltaicznych. Prawidłowo kierowany proces, w urządzeniu opartym o nowoczesne technologie, prowadzi do uzyskania wartościowych produktów. Pozyskanie surowców wtórnych z odpadów (odzysk materiałowy) pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia surowców naturalnych, co jest rozwiązaniem jednoznacznie sprzyjającym środowisku i przyczynia się do zmniejszenia jego degradacji. Proces termicznego rozkładu w instalacji firmy Geminus prowadzony jest w równomiernie, przeponowo podgrzewanym poziomym reaktorze. Temperatura procesu oscyluje w granicach 340÷480°C, w zależności od przetwarzanego materiału. W wyniku procesu powstają pary olejowo-gazowe podlegające w pierwszej kolejności separacji, a następnie kondensacji. Finalnie otrzymujemy frakcję olejową, gazową oraz stałą – złom metalowy oraz związki węgla, tzw. „karbonizat” (w przypadku procesu opon samochodowych). W celu zapewnienia bezpieczeństwa, cały proces jest automatycznie sterowany i monitorowany, uwzględniając samodiagnostykę urządzenia. Uzyskiwane paliwa (gazowe, olejowe) można przetwarzać na energię cieplną bądź elektryczną. Karbonizat to półprodukt do wykorzystania w wielu dziedzinach przemysłu – innowacyjny, ekonomiczny i o wielu cennych właściwościach. W procesie rozkładu termicznego opon samochodowych można uzyskać około 25% karbonizatu (procent masy wsadu), 45% oleju poprocesowego oraz 10% frakcji gazowej i 20% złomu stalowego.

Usługi prawno - ekologiczne

W imieniu naszych klientów realizujemy obowiązki wynikające z odpowiednich przepisów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

 • Uzyskiwanie zezwoleń na etapie realizacji inwestycji oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę).
 • Uzyskiwanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (emisja).
 • Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji w zakresie gospodarki odpadami (transport, odzysk, wytwarzanie, zbieranie).
 • Uzyskiwanie pozwolenia na przywóz odpadów z zagranicy.
 • Uzyskiwania pozwoleń wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód (pobór wód, odprowadzanie ścieków).
 • Uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych.
 • Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdań korzystania ze środowiska (karty ewidencji odpadów – składanie rocznych sprawozdań).
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (sprawozdania).
 • Wykonywania ocen stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska (przepisy wynikające z prawa budowlanego).

 

Formularz zamówienia

Prosimy o wypełnienie formularza w celu odesłania oferty.
Kod odpadu
Ilość
Rodzaj opakowania
Opis odpadu (podanie składu chemicznego, po jakim procesie technologicznym itp.)
Dane firmy:

GEMINUS sp. z o.o.
ul. Stawy 5
02-467 Warszawa

email: info@geminus.com.pl

Biuro handlowe:

ul. Polna 21
ZAKRĘT, 05-077 Warszawa

Pon. - PT.: 8:00 - 16:00

Tel.: 22 773 20 19
GSM: 601 577 542

Gdzie nas znaleźć
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.
Zamknij